Διδακτικό Ωράριο

ΩΡΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΔΡΑΣΗ
07:15-08:0045'Υποδοχή μαθητών - Πρωινή προαιρετική ζώνη
08:00-08:1010'Υποδοχή μαθητών
08:10-09:4090'1η διδακτική περίοδος
09:40-10:0020'Διάλειμμα
10:00-11:3090'2η διδακτική περίοδος
11:30-11:4515'Διάλειμμα
11:45-12:2540'5η διδακτική ώρα
12:25-12:3510'Διάλειμμα
12:35-13-1540'6η διδακτική ώρα - Λήξη υποχρεωτικού προγράμματος
13:15-13:205'Μετάβαση μαθητών Ολοήμερου στην αίθουσα σίτισης
13:20-14:0040'1η ώρα Ολοήμερου προγράμματος - Σίτιση
14:00-14:1515'Διάλειμμα
14:15-15:0045’2η ώρα Ολοήμερου Προγράμματος - Μελέτη-Προετοιμασία
15:00-15:1515'Διάλειμμα
15:15-16:0045'3η ώρα Ολοήμερου Προγράμματος
Επιλογή διδακτικού αντικειμένου
(ΤΠΕ, Αθλητισμός, Αγγλικά, εικαστικά, μουσική, Θεατρική Αγωγή, Πολιτ. Όμιλ. Δραστ.
Λήξη Ολοήμερου Προγράμματος

Ενημέρωση

Ενημερωθείτε για όλες τις πρόσφατες Ανακοινώσεις του Σχολείου μας.

Ενημερωτικό Δελτίο

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο

και ενημερωθείτε γρήγορα για όλες τις δράσεις του Σχολείου μας

[sibwp_form id=1]