Κατανομή του χρόνου ανά διδακτικό αντικείμενο

Στο παρακάτω γράφημα εμφανίζεται η εβδομαδιαία κατανομή των ωρών διαδασκαλίας ανα διδακτικό αντικείμενο.

 • ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
 • ΓΛΩΣΣΑ
 • ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
 • ΙΣΤΟΡΙΑ
 • ΜΕΛΕΤΗ του ΠΕΡΙΒΑΛ.
 • ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
 • ΦΥΣΙΚΑ
 • ΚΟΙΝ. & ΠΟΛ. ΑΓΩΓΗ
 • ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
 • ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
 • ΑΓΓΛΙΚΑ
 • ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ - ΒΙΩΜ. ΔΡΑΣΕΙΣ
 • 2η ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ
 • Τ.Π. Ε.

Ενημέρωση

Ενημερωθείτε για όλες τις πρόσφατες Ανακοινώσεις του Σχολείου μας.