Κανονισμός Λειτουργίας

Σκοπός του κανονισμού λειτουργίας του σχολείου είναι η διαμόρφωση του κατάλληλου παιδαγωγικού κλίματος σε ένα ευχάριστο και ασφαλές περιβάλλον, το οποίο θα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες μαθητών, εκπαιδευτικών, γονέων, τοπικής και ευρύτερης κοινωνίας, και θα δημιουργεί τις προϋποθέσεις πραγματοποίησης στο μέγιστο δυνατό βαθμό του εκπαιδευτικού έργου.

Αντικείμενο ρύθμισης των άρθρων του Εσωτερικού Κανονισμού είναι:

  • η οργάνωση και λειτουργία του σχολείου,
  • οι αρμοδιότητες και ευθύνες όλων όσων σχετίζονται με την λειτουργία του

Η δημοκρατική οργάνωση της σχολικής κοινότητας, απαραίτητη για την ομαλή και δημιουργική συνύπαρξη όλων των μελών της, προϋποθέτει:

  • αποσαφήνιση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων
  • κατανομή ρόλων και ευθυνών,
  • σεβασμό προσώπων και κανόνων,
  • ιεραρχική διάρθρωση της ομάδας.

Η αναγνώριση ίσων δικαιωμάτων και η παροχή ίσων ευκαιριών προς όλους τους μαθητές, ανεξαρτήτως οποιουδήποτε χαρακτηριστικού τους, είναι αυτονόητη.

Ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του σχολείου δεν πρέπει να κατανοείται σαν ένα απλό καθηκοντολόγιο με στόχο την επιβολή της πειθαρχίας, αλλά σαν ένα σύνολο κανόνων, προβλέψεων και ρυθμίσεων, που εξοικειώνουν τους μαθητές μας με την ευρύτερη κοινωνία και τους θέτουν το πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορούν να συνδυάσουν την αυτοπραγμάτωση με τον σεβασμό του άλλου, την ελευθερία με την κοινωνική ευθύνη. Γι αυτό άλλωστε, μαθητές και εκπαιδευτικοί, είναι σε σημαντικό βαθμό συν-διαμορφωτές του κανονισμού και συν-υπεύθυνοι για την εφαρμογή του.

Παραβίαση του κανονισμού λειτουργίας του σχολείου θα αντιμετωπίζεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και όπως αναλυτικά αναφέρεται στο σχετικό κεφάλαιο.

Κανονισμός

Κανονισμός Λειτουργίας

Κατεβάστε τον κανονισμό λειτουργίας σε μορφή PDF

Ενημέρωση

Ενημερωθείτε για όλες τις πρόσφατες Ανακοινώσεις του Σχολείου μας.