Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Γουρνών

here you can know more about kindergarten


ΕΙΚΟΝΑ ΕΣΩΤ.ΚΑΝΟΝ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 2020-21

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.ΓΟΥΡΝΩΝ (2020-21)

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Σχολείου (άρθρο 37,Ν.4692/2020) συντάχθηκε ύστερα από εισήγηση της Δ/ντριας του Σχολείου, με τη συμμετοχή των μελών του Συλλόγου Διδ/ντων, των

Περισσότερα..