Με τη βοήθεια των «μαγικών» μας μολυβιών και της φαντασίας μας δημιουργήσαμε την πρώτη μας εφημερίδα και σας την παρουσιάζουμε με περηφάνεια!!!

Η εφημερίδα του Β΄ 1

ΤΑ ΜΑΓΙΚΑ ΜΟΛΥΒΙΑ, Η εφημερίδα του Β΄1 (2020-21)