Από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και το Αρχηγείο της 
Ελληνικής Αστυνομίας δόθηκαν οδηγίες για περισσότερη ασφάλεια 
διαδικτυακή και απαραίτητες προφυλάξεις οι οποίες απευθύνονται σε 
γονείς και μαθητές και αφορούν στην ασφαλή τηλε-εργασία, τηλεκπαίδευση 
και γενικά  πλοήγηση στο διαδίκτυο…

Ενημερωθείτε ειδικότερα στους συνδέσμους που ακολουθούν:

Ασφαλής Εκπαίδευση εξ αποστάσεως

Ασφαλής Εργασία εξ αποστάσεως