Για να δείτε το Πρόγραμμα κάντε κλικ στο σύνδεσμο παρακάτω:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΑΞΕΩΝ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ