Για να ανοίξει το έγγραφο κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο:
ΠΡΟΣ ΓΟΝΕΙΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ